Müşteri Sadakat programı

NU PRIVE Sadakat programı genel kullanım koşulları

1. NU PRIVE Sadakat Programı’nın Amacı

1.1.NU Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“NU Tekstil”) üye olmak isteyen ve koşulları kabul eden Müşterilerine(“Müşteri” veya “Müşteriler”) aşağıda belirtilen koşullar ile, üyelik türlerine göre ve yaptıkları alışveriş miktarı ile orantılı olarak puan kazanacakları bir sadakat programı (“NU PRIVE” veya “Program”) başlatmaktadır. İşbu programa üye olan Müşteriler kazanacakları puanları Nu Tekstil mağazalarından yapacakları alışverişlerde kullanabileceklerdir. NU PRIVE kapsamında, indirimli, eski sezon ve outlet ürünlerinde puan kazanılamayacaktır. Ancak kazanılan puanlar indirimli, eski sezon ve outlet ürünlerinde kullanılabilir.

2. NU PRIVE Sadakat Programına Üyelik ve Üyelik Aktivasyonu

2.1 NU PRIVE Sadakat Programı’ndan ancak 18 yaşından büyük olan Müşteriler yararlanabilir. NU PRIVE Üyelik Programı tüzel kişilere yönelik bir program değildir. NU Tekstil, üyelik sırasında Müşteri’nin kimlik bilgilerini kontrol etmez, Müşteri’nin verdiği bilgiler esas alınır. Müşteri, NU Tekstil’e verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan eder. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak üye olan Müşteriler’in kazandığı puanlar ve üyeliği fark edilmesi üzerine, bu üyelik NU Tekstil tarafından iptal edilecektir.

2.2 NU PRIVE Sadakat Programı’ndan yararlanmak isteyen Müşteriler’in öncelikle program koşullarını kabul ederek programa üye olması ve akabinde de üyeliğini aktive ettirmesi gerekmektedir.

2.3 Müşteriler, Sadakat Programı’na iki şekilde üye olabilirler. Müşteriler NU Tekstil mağazalarında yer alan ve Müşteriler’e verilecek olan kayıt/KVK formunu doldurup mağaza görevlisine teslim ederek ya da Google Play ve Apple Store’da yer alan “NU PRIVE” isimli mobil uygulamayı indirip gerekli bilgileri doldurarak üye olabilirler.

2.4 Müşteriler programa seçecekleri bu iki yöntemden birisi ile üye olduktan sonra üyeliklerini mağazada aktive ettirmeleri gerekmektedir.

2.5 Programa NU Tekstil mağazalarında yer alan kayıt formunu doldurmak suretiyle fiziken üyelik başvurusunda bulunan Müşteriler’in üyelik aktivasyonu, formu teslim alan mağaza görevlisi tarafından aynı gün içerisinde yapılacaktır. Müşteri’nin kayıt formunda beyan ettiği cep telefonu numarasına mağaza görevlisi tarafından bir SMS gönderilir. Onay kodunun yer aldığı SMS içerisinde NU PRIVE Kullanım Şartları, Elektronik İletilerin Gönderilmesi Koşulları ve Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni linkleri yer alır. Müşteri, aktivasyonu tamamlaması için SMS’de yer alan kodu mağaza görevlisine iletilmesi ile kendisine aynı SMS ile gönderilen linklerde yer alan koşullarda üye olduğunu kabul eder. Kodun mağaza görevlisine bildirilmesi ile birlikte üyelik aktivasyonu tamamlanır.

2.6 Müşteriler, programa NU PRIVE mobil uygulaması üzerinden NU PRIVE Kullanım Şartları, Elektronik İletilerin Gönderilmesi Koşulları ve Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylayarak üyelik başvurusunda bulunabilirler. Mobil uygulama üzerinden üye olan Müşteriler’in ayrıca mağazaya gelerek kayıt formunu doldurması ve formu mağaza görevlisine ibraz etmesi gerekmektedir. Formun teslim edilmesinden sonra Müşteri tarafından “NU PRIVE” mobil uygulamasında yer alan aktivasyon QR kodunun mağaza görevlisine gösterilmesi gerekmektedir. Mağaza görevlisinin ekranda yer alan QR kodunu QR barkod ile sisteme okutmasıyla birlikte Müşteri’nin üyelik aktivasyonu tamamlanır.

2.7 Müşteriler ancak üyelik aktivasyonu yaptırdıktan sonra Program’dan yaralanmaya ve yaptıkları alışverişlerden puan kazanmaya başlayacaklardır.

2.8 NU PRIVE’ı fiziki kart ile kullanmak istediğini beyan eden Müşteriler’in üyelik kartları kayıt formunda belirttikleri adrese kargo ile gönderilecektir. Ancak kart kullanımı üyeliğin aktive edilmesi için zorunlu değildir.

3. NU PRIVE Sadakat Programı Üyelik Türleri

3.1 NU PRIVE Sadakat Programı’nda Silver Üye, Gold Üye ve Platinium Üye olmak üzere 3 (üç) farklı üyelik türü bulunmaktadır. Müşteriler, NU Tekstil Mağazalarından yapacakları alışveriş tutarına göre bu üyelik türlerinden yalnızca birisine kayıt olabilirler. Müşteriler’in yaptıkları alışveriş miktarı değiştikçe üyelik türü de değişebilir. Buna ilişkin koşullar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır..

3.2 Programa ilk kez üye olan Müşteriler’in üyelik türü, üyelik aktivasyon tarihinden önceki yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasındaki alışveriş tutarlarının toplamı baz alınarak belirlenir. Örneğin; Müşteri üyeliğini 8 Mart 2018 tarihinde aktive ettirdiyse 1 Ocak 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki toplam alışveriş tutarı hesaplanarak üyelik türü belirlenecektir.

3.3 Müşteri’nin 3.2. maddeye göre hesaplanan üyelik aktivasyon tarihinden bir önceki yılda yaptığı toplam alışveriş tutarı minimum 5.000,00 TL (DAHİL) (beşbintürklirası) ve üzeri seviyesinde ise Müşteri Silver Üyelik’e hak kazanır. Silver Üyeler, üyeliklerinin aktif edilmesi sonrasında yapacakları her alışverişte, alışveriş miktarının % 10’u tutarında hediye puan kazanır. Silver Üyeler, üyelikleri aktif edildikten sonra yaptıkları alışveriş miktarı baz alınarak Gold ve Platinium üyelik türlerine yükselebilir ve daha fazla puan kazanabilirler. Gold ve Platinium üyeliğe yükselmenin koşullar aşağıda ayrıca anlatılmıştır.

3.4 Müşteri’nin 3.2. maddeye göre hesaplanan üyelik aktivasyon tarihinden bir önceki yılda yaptığı toplam alışveriş tutarı minimum 12.500,00 TL (DAHİL) (onikibinbeşyüztürklirası) ve üzeri seviyesinde ise Müşteri Gold Üyelik’e hak kazanır. Gold Üyeler, üyeliklerinin aktif edilmesi sonrasında yapacakları her alışverişte, alışveriş miktarının % 15’i tutarında puan kazanır. Gold Üyeler, üyelikleri aktif edildikten sonra yaptıkları alışveriş miktarı baz alınarak Platinium Üyelik’e yükselebilir ve daha fazla puan kazanabilirler. Platinium üyeliğe yükselmenin koşulları aşağıda ayrıca anlatılmıştır.

3.5 Müşteri’nin 3.2. maddeye göre hesaplanan üyelik aktivasyon tarihinden bir önceki yılda yaptığı toplam alışveriş tutarı minimum 25.000,00 TL (DAHİL) (yirmibeşbintürklirası) ve üzeri ise Müşteri Platinium Üyelik’e hak kazanır. Platinium Üyeler, üyeliklerinin aktif edilmesi sonrasında yapacakları her alışverişte, alışveriş miktarının % 20’si tutarında puan kazanır.

4. Müşteri’nin Üyelik Türünün Yükselmesi

4.1 Müşteri’nin programa ilk kez üye olduğunda üyelik türünün nasıl belirleneceği 3. madde altında anlatılmıştır. İşbu madde altında üyelerin üyeliğini aktive ettikten sonra yapacakları harcama tutarlarına göre üyelik türlerinin yükselmesi anlatılmıştır.

4.2 Müşteri üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren yapacağı alışveriş miktarı toplamda 5.000,00 TL’ye ulaştığında (DAHİL) (beşbintürklirası) üyeliği otomatik olarak Silver Üyelik’e yükselir. Müşteri, üyeliği Siver Üyelik’e yükseldikten sonra yapacağı alışverişlerde alışveriş miktarının % 10’u tutarında puan kazanır.

4.3 Müşteri üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren yapacağı alışveriş miktarı toplamda 12.500,00 TL’ye (DAHİL) (onikibinbeşyüztürklirası) ulaştığında üyeliği otomatik olarak Gold Üyelik’e yükselir ve üyeliği Gold Üyelik’e yükseldikten sonra yapacağı alışverişlerde alışveriş miktarının % 15’i tutarında puan kazanır.

4.4 Müşteri üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren yapacağı alışveriş miktarı toplamda 25.000,00 TL (DAHİL) (yirmibeşbintürklirası) ulaştığında üyeliği otomatik olarak Platinium Üyelik’e yükselir ve üyeliği Platinium Üyelik’e yükseldikten sonra yapacağı alışverişlerde alışveriş miktarının % 20’si tutarında puan kazanır.

4.5 Müşteri’nin toplam alışveriş tutarı yukarıda belirtilen miktarları karşıladığı sürece, üyeliği birden çok kere yükselebilir. Ancak Müşteri alışveriş yaptığı sırada hangi üyelik türünde ise üyelik türüne göre puan kazanır. Örneğin; üyeliğini aktif ettiğinde Silver Üyelik’e hak kazanan bir Müşteri üyeliği aktif olduktan sonra yaptığı alışveriş toplamı 12.500,00 TL’ye (DAHİL) (onikibinbeşyüztürklirası) ulaştığı an Gold Üyelik’e yükselir ve bundan sonra yapacağı alışverişlerden %15’i tutarında puan kazanır. Müşteri üyeliği aktif olduktan sonra yaptığı alışveriş toplamı 25.000 TL’ye ulaştığında (diğer bir değişle 12.500 TL tutarında daha alışveriş yaptığında) Platinium Üyelik’e hak kazanır ve bundan sonra yapacağı alışverişlerden %20’si tutarında puan kazanır.

4.6 Üyelik kartı kullanan Müşteri’nin değişen üyeliği, üyelik formunda belirttiği cep telefonu numarasına SMS gönderilmesi suretiyle bildirilir. Bu bilgilendirmenin yapılabilmesi için Müşteri’nin SMS ile bilgilendirme izninin verilmiş olması gerekmektedir.

4.7 Mobil uygulama kullanan Müşteri’nin değişen üyeliği, NU PRIVE uygulaması tarafından bildirilir. Bu bilgilendirmenin Müşteri’ye yapılabilmesi için mobil uygulamadaki bildirim servislerinin açık olması gerekmektedir.

5. Müşteri’nin Üyelik Türünün Düşürülmesi

5.1 Müşteriler’in üyelik aktivasyon tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yaptıkları toplam alışveriş tutarının aşağıda belirtilen meblağların altında kalması halinde üyelik türleri bir alt kategoride yer alan üyelik türü ile değiştirilecektir.

5.2 Silver Üyelik’e sahip Müşteri’nin üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yaptığı alışveriş miktarı toplamda 5.000,00 TL’nin (DAHİL DEĞİL) (beşbintürklirası) altında kalırsa, üyeliği iptal olur. Müşteri’nin tekrar aynı baremlere uygun harcama seviyesine dönmesi ile tekrar aktive edilir.

5.3 Gold Üyelik’e sahip Müşteri’nin üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yaptığı alışveriş miktarı toplamda 12.500,00 TL’nin (DAHİL DEĞİL) (onikibinbeşyüztürklirası) altında kalırsa, üyeliği Silvert Üyelik’e düşer ve üyelik türünün değiştiği tarihten itibaren toplam harcama tutarı 12.500,00 TL’ye (DAHİL) (onikibinbeşyüztürklirası) ulaşana kadar üyeliği Silver Üyelik olarak devam eder. Müşteri Silver Üye olduğu dönem boyunca yukarıda Madde 3.4.’te belirtildiği üzere yaptığı alışverişlerden alışveriş miktarının % 10’u tutarında puan kazanır.

5.4 Platinium Üyelik’e sahip Müşteri’nin üyeliğini aktive ettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yaptığı alışveriş miktarı toplamda 25.000,00 TL’nin (DAHİL DEĞİL) (yirmibeşbintürklirası) altında kalırsa, üyeliği Gold Üyelik’e düşer ve üyelik türünün değiştiği tarihten itibaren toplam harcama tutarı 25.000,00 TL’nin (DAHİL) (yirmibeşbintürklirası) ulaşana kadar üyeliği Gold Üyelik olarak devam eder. Müşteri Gold Üye olduğu dönem boyunca yaptığı alışverişlerden alışveriş miktarının % 15’i tutarında puan kazanır.

6. Doğum günü Puanı

6.1 Doğum gününde kazanılan puanlar devredilemez.

7. Puan Kazanma ve Kullanma Şartları

7.1 Müşteri sadece sezon ürünlerinden puan kazanabilir. Nu PRIVE kapsamında kazanılan her 1 puan 1 TL’ye eşittir. 1 puan karşılığında 1 TL değerinde ürün bedelsiz olarak alınabilir.

7.2 NU PRIVE puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, NU PRIVE Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, NU RPIVE kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Nu Tekstil’e NU PRIVE Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

7.3 Müşteri, alışveriş yaptığı sırada hangi üyelik türünde ise o tür için 3. Maddede belirtilen oranlarda puan kazanır. Müşteri alışveriş yaptığı sürece alışveriş tutarına göre sınırsız olarak puan kazanabilir. Puan kazanımına ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur.

7.4 Müşteri kazandığı puanları bir sonraki alışverişinde kullanabilir. Müşteri, alışveriş tutarından fazla puan kullanamaz ve bakiye puanlarının paraya çevrilmesini talep edemez. Ancak Müşteri, bakiye puanlarını daha sonra yapacağı alışverişlerde kullanabilir.

7.5 Müşteri yalnızca puanlarını kullanarak yaptığı alışverişlerde puan kazanamaz. Ancak alışverişinin bir kısmını puan ile yapan Müşteri, puan kullanmadığı alışveriş tutarı ile sınırlı olmak kaydıyla, bu alışverişinden de puan kazanacaktır.

7.6 Müşteri kazanmış olduğu puanı devredemez, başka bir hesap ile birleştiremez.

7.7 Müşteri kazandığı puanları indirimli, eski sezon ve outlet ürünlerinde kullanılabilir.

7.8 Müşteri, kartında birikmiş olan puanların bir kısmını ya da tamamını kullanıma uygun düşen alışverişi esnasında kullanabilir. Müşteri’nin kullanılmasını talep ettiği puan ve TL karşılığı kendisine sms doğrulama kodu ile bildirilecektir. Ancak Müşteri hesabında yer alan puan miktarını aşacak şekilde veya kredili kullanım yapamaz.

7.9 Müşteri puanlarını üyelik kartı ve kimliğini ya da NU PRIVE mobil uygulamasından alacağı QR kodunu mağaza görevlisine ibraz ederek kullanabilir.

7.10 Müşteri, puanlarını üyelik kartını ibraz ederek kullanacak ise, alışveriş ödemesi sırasında üyelik kartını ibraz etmesi gerekmektedir. Mağaza görevlisi kart bilgilerini sisteme girerek, Müşteri’nin sistemde kayıtlı telefon numarasına SMS ile kimlik doğrulama bilgisi iletir. Müşteri yapacağı alışveriş tutarını geçmemek kaydıyla, kullanmak istediği puan tutarını mağaza görevlisine ileterek kullanabilir.

7.11 Müşteri alışveriş ödemesi sırasında mobil uygulama ile puan kullanmak için, NU PRIVE uygulaması üzerinden “cüzdan” bölümüne girerek, mevcut bakiyesi altındaki “kullan” seçeneğini seçer. Müşteri, kullanacağı puan miktarını belirledikten sonra, "QR kodu oluştur" seçeneğine tıklayarak oluşacak bu QR kodunu mağaza personeline göstermek suretiyle belirlediği miktardaki puanını kullanabilir.

7.12 Üyenin, bir gün içerisinde kazanabileceği en yüksek puan miktarı, aynı ya da farklı mağazalardaki işlem sayısı, işlem üst limiti, kazanacağı puan miktarı www.nu.com.tr[…] adresli internet sitesinde önceden duyurmak kaydıyla değiştirilebilecektir.

7.13 Müşteri’nin programı suiistimalinin tespiti halinde, puan kazanamayacaktır. Üyeliğin, kullanılan kartın ve NU PRIVE mobil uygulamasının gerçek kullanım amacı dışında kullanılması veya sahtekarlık, hile gibi yöntemlerle üyelikten gereğinden fazla yararlanılmaya çalışılması, fazladan puan kazanmaya yönelik kanun dışı yöntemlerin kullanılması durumunda, NU Tekstil’in başvuracağı her türlü yasal hakkı saklıdır.

7.14 Üye Programı, NU Tekstil tarafından belirlenen mağazalarda geçerli olacaktır. Bu Program Türkiye sınırları dışında bulunan NU Tekstil mağazalarında geçerli değildir. NU Tekstil, NU PRIVE Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir. Buna ilişkin değişikliği www.nu.com.tr/nuprive adresli internet sitesinde önceden duyurmak kaydıyla değiştirilebilecektir.

7.15 Müşteri alışveriş sonrasında ürünü değişim-iade etmek istediği takdirde , o alışverişten kazandığı hediye puanı silinmez. Alışveriş iade tutarından kazanılan puan düşülerek ürün iade işlemi gerçekleştirilir. İade Mal Fişi tutarı üzerinden puan yüklemesi yapılamaz.

7.16 Müşteri Hediye çeki alması ve kullanması durumunda puan kazanamaz.

8. NU PRIVE Mobil Uygulaması

8.1 NU PRIVE isimli uygulama Apple Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

8.2 Uygulama yüklendikten sonra, girilen e-mail adresi ya da cep telefonu numarasına gönderilecek şifre ile uygulamaya giriş yapılabilir.

8.3 Uygulama içerisinde Müşteri,

i. Üyeliğini aktive ettikten sonra yapmış olduğu tüm alışverişleri ve alışveriş detaylarını inceleyebilir;
ii. Kazandığı ve kullandığı puanlar ve mevcut bakiyesi inceleyebilir;
iii. Uygulama üzerinden bir QR kodu oluşturabilir ve Program’ın geçerli olduğu dilediği NU Tekstil mağazasında QR kodunun mağaza görevlisine ibraz ederek uygun düşen alışverişlerinde puanlarını kullanabilir;
iv. NU Koleksiyonları’nı inceleyebilir;
v. NU Tekstil mağazalarını görebilir , irtibat numaraları ve adreslerine ulaşabilir;
vi. Bildirimleri görebilir, iletilen bildirimleri okuyabilir;
vii. Hem Türkçe hem de İngilizce seçenekleri ile uygulamayı kullanabilir;
viii. Gece ve gündüz konsepti ile ekran görüntüsünü değiştirebilir;
ix. Üye bilgilerini görebilir, adını, doğum tarihini ve şifresini değiştirebilir, avatar fotoğraf ekleyebilir,
x. “Paylaş” özelliği ile Nu ile ilgili öneri ve düşüncelerini arkadaşları ile paylaşabilir.

8.4 Müşteri, uygulama içerisinde bildirimlerle bilgilendirilir. Bildirimlerin görüntülenebilmesi için cihaz üzerinden bildirimlere onay verilmesi gerekmektedir. Bildirimler ile;

i. Her alışveriş sonrasında bilgi mesajı iletilmektedir, bu mesaja tıklandığında uygulama “Alışverişlerim” bölümüne giderek Müşteri’nin o an yapmış olduğu alışveriş bilgisini anlık olarak gösterir. Bununla birlikte ne kadar puan kazandığı da belirtilmektedir.
ii. Doğum günlerinde bildirimler gönderilmektedir,
iii. Sezon, indirim ve kampanya duyurularında bildirimler gönderilmektedir,
iv. Cüzdan içerisindeki biriken puanlar ile ilgili bilgilendirme bildirimleri gönderilmektedir,
v. Üye özelliklerinin değişmesine göre bildirimler gönderilmektedir.

8.5 Uygulama üzerinde puan kullanmak için minimum SİLVER üye özelliğinde olunması gerekmektedir. Puan kullanım detayı aşağıdaki gibidir ;

i. Üyelik özelliği Silver, Gold ve Platinium olan bir üye cüzdanındaki puanları kullanmak için uygulama içerisinde KULLAN bölümüne girmelidir.
ii. “Müşteri, kartında birikmiş olan puanların bir kısmını ya da tamamını kullanıma uygun düşen alışverişi esnasında kullanabilir.
iii. Müşteri, kullanılmasını talep ettiği puanı mağaza görevlisine sözlü olarak bildirebilir. Bu durumda mağaza görevlisi tarafından Müşteri’nin kullanmak istediği puanlar ve bu puanların TL karşılığı onay kodunun yer aldığı bir SMS ile Müşteri’nin cep telefonu numarasına gönderilir. Müşteri’nin SMS’te yer alan onay kodunu mağaza görevlisine iletmesini takiben mağaza görevlisi, Müşteri tarafından kullanılmak istenen puanların TL karşılığını Müşteri’nin uygun düşen alışverişlerinde kullandırır. Ancak Müşteri hesabında yer alan puan miktarını aşacak şekilde veya kredili kullanım yapamaz.
iv. Müşteri, NU PRIVE uygulaması üzerinden QR kodu oluşturarak da puanlarını uygun düşen alışverişlerinde kullanabilir. Müşteri, kullanmak istediği tutarı - ve + ile belirleyip "QR KODU OLUŞTUR" butonuna tıklar. Müşteri, puanlarını kullanmak üzere oluşturduğu QR kodu alıverişini tamamlamak üzere olan mağaza yetkilisine gösterir. Mağaza görevlisi Müşteri’nin gösterdiği QR kodunu QR barkod ile sisteme okutarak Müşteri tarafından kullanılmak istenen puanların TL karşılığını Müşteri’nin uygun düşen alışverişlerinde kullandırır. Ancak Müşteri hesabında yer alan puan miktarını aşacak şekilde veya kredili kullanım yapamaz.
v. Müşteri puanları kullandığı esnada yaptığı toplam alışveriş tutarını aşacak şekilde puan kullanamaz. Kullanmak istediği puan tutarı toplam alışveriş tutarını geçmeyecek şekilde olması, mağaza personelinin takibindedir.
vi. Alışveriş sonrasında Müşteri NU PRIVE uygulaması üzerinden mobil cihazına gelen bildirim ile yaptığı alışveriş detayını görüntüleyebilir.
viii. Müşteri’nin Kullandığı puan cüzdanından düşer ve yeni kazandığı tutar ilave edilir.

8.6 Uygulama aynı anda birden fazla telefon üzerinden kullanılamaz ve aktif edilemez.

Diğer Koşullar

9.1 Puanlar, puan miktarı ve puan kazanma şartları, NU Tekstil tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir. Müşteri, NU Tekstil’in puan uygulamasını ön bildirim yapmaksızın, herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın durdurmaya, kaldırmaya ve değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder. Bu durumda değişiklikler en az 1 (bir) hafta önceden www.nu.com.tr/nuprive adresli internet sitesinde yayınlanacaktır. .Program koşulları değiştiği, program durdurulduğu veya kaldırıldığı takdirde Müşteri’nin hesabında bulunan puanlar silinmeyecektir. Bu durumda Üyelerin NU PRIVE puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.

NU Tekstil, Üyelerini önceden bilgilendirmek kaydı ile NU PRIVE Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin NU PRIVE puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. NU PRIVE Üyelerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. NU PRIVE Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den, Üyeye imkan sağlanamamasından dolayı NU Tekstil sorumlu tutulamaz.

9.2 Sadakat programı süresince, yürürlükte bulunan mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle, sadakat kartı uygulamasının devamının mümkün olmaması halinde Müşteriler’in elinde bulunan kartlar kendiliğinden hükümsüz hale gelir.

9.3 Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili derhal durumu 0212 320 48 92 nolu numarayı arayarak NU Tekstil yetkililerine bildirecek ve kartı iptal edecektir. Bildirim yapılıncaya kadar geçecek zamanda doğabilecek zararlardan NU Tekstil sorumlu değildir.

9.4 Kart hamili eski kartı ile kazandığı puanları yeni kartına yüklenmesini NU Tekstil Genel Müdürlük ofisini arayarak (0212 320 48 92) talep edecektir.

10.5 Kart hamili, eski kartındaki puanları yeni kartına, ancak yeni kart başvuru formunda belirttiği bilgilerin eski kart başvuru formundaki bilgilerle aynı olduğunun tespiti halinde yükletebilir.

10.6 NU Tekstil gerekli gördüğünde, önceden haber vermeksizin kartı ve üyeliği iptal edebilir ya da iadesini talep edebilir. NU Tekstil kesintisiz olarak 1 (bir) yıl boyunca hiçbir alışveriş yapılmamış üyelik hesaplarını, önceden haber vermeksizin (hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın) iptal eder ve bu üyeliklere ait puanları siler.

10.7 NU PRIVE üyesi Müşteri, kazandığı puanları bu puanların yüklendiği tarihten itibaren 12 (on iki) ay içerisinde kullanmadığı takdirde, 12 (on iki) ayın sonunda silineceğini kabul eder.

10.8 Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve üyeye kazandırılan haklar, NU Tekstil tarafından silinir. Bir önceki seneden devir eden ancak Müşteri’nin bir yıl boyunca hiçbir NU mağazasında işlemi olmaması durumunda sistem katılımı ve puanları iptal olur.

10.9 Müşteri, üyelik formu içerisinde verdiği bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri, beyan ettiği bilgilerin değişmesi durumunda bilgilerini Mağaza’dan ya da mobil uygulama üzerinden güncellemek ile yükümlüdür. Bilgilerin güncellenmemesi sonucu doğabilecek yükümlülük ve masraflardan NU Tekstil sorumlu değildir.

Üye, NU Tekstil’in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205.maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.